Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Przeciwwskazania do podróży lotniczych

Przeciwwskazania do podróży lotniczych

dodane 2017-04-25 20:49

Dla osób zdrowych obniżone ciśnienie atmosferyczne, z którym mamy do czynienia w trakcie lotu samolotem, jest całkowicie bezpieczne. Inaczej jest w przypadku osób cierpiących na niektóre choroby. Jakie choroby są przeciwwskazaniem do latania samolotem? Na to pytanie warto znać odpowiedź, gdyż podróż samolotem może przyczynić się do zaostrzenia objawów m.in. u chorych na niektóre choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby dotyczące układu nerwowego lub choroby laryngologiczne. Kiedy planujemy podróż warto wiedzieć czy nasz stan zdrowia na to pozwala.

Dlaczego podróż samolotem może być niebezpieczna dla zdrowia?

Im większa wysokość, tym mniejsze ciśnienie atmosferyczne. W kabinie samolotu ciśnienie musi być wyższe w stosunku do ciśnienia jakie panuje na zewnątrz samolotu. W przeciwnym wypadku taki lot byłby śmiertelny dla wszystkich pasażerów. W takich warunkach doszłoby do hipoksji, czyli do niedoboru tlenu w organizmie, czego konsekwencją jest niedotlenienie. Taki stan niesie za sobą szereg objawów, w konsekwencji prowadzi do utraty przytomności, do niedotlenienie mózgu i do zgonu.

Samoloty pasażerskie latają zazwyczaj na wysokości powyżej 10 000 m n.p.m., natomiast oddychanie bez pomocy maski tlenowej, możliwe jest na wysokości ok 4200 m n.p.m. i mniejszej. W związku z tym w samolocie utrzymywane jest ciśnienie atmosferyczne, które odpowiada ciśnieniu na wysokości 2000 - 2500 m n.p.m.

W samolocie, w którym panuje ciśnienie odpowiadające wysokości 2000 - 2500 m n.p.m., również mamy do czynienia z hipoksją. Jest ona jednak nieznaczna i nie stanowi problemu dla osób zdrowych. Inaczej jest z osobami chorymi, gdyż takie warunki mogą przyczynić się do zaostrzenia objawów niektórych chorób.

Podróżowanie samolotem a choroby układu oddechowego

Hipoksemia jako przeciwwskazanie do podróżowania samolotem

Przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem jest wynik gazometrii, który wskazuje na niskie ciśnienie parcjalne O2.  (PaO2). Normy dla ciśnienia parcjalnego to PaO2 > 80 mm Hg. Jeżeli ciśnienie to jest mniejsze niż 70 mm Hg jest to przeciwwskazaniem do podróży samolotem.  Obniżone wartości PaO2 nazywa się hipoksemią. Jest to stan obniżonego ciśnienia cząstkowego tlenu we krwi tętniczej. Hipoksemia prowadzi do hipoksji, czyli niedoboru tlenu w tkankach. Jak już zostało wspomniane w samolocie panują warunki powodujące nieznaczna hipoksję. Dla osób z właściwymi parametrami PaO2 nie stanowi to problemu, jednak u osób z hipoksemią lot samolotem może zaostrzyć objawy.

Przeciwwskazania ze względu na schorzenia płuc

Kolejnym przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem jest odma opłucnowa, jeżeli miała miejsce 2-3 tygodnie przed planowanym lotem. Odma opłucnowa jest to stan, kiedy między dwie warstwy opłucnej dostaje się powietrze. Może to nastąpić w wyniku uszkodzenia miąższu płucnego lub perforacji klatki piersiowej. Przeciwwskazaniem związanym z opłucną jest również znaczny wysięk w jej jamie. Wysięk w jamie opłucnej oznacza obecność w niej płynu, który powstał w wyniku zapalenia.

Kiedy osoby chore na POCHP mogą latać samolotem?

Kolejnym przeciwwskazaniem do latania samolotem jest ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) lub okresy jej zaostrzeń. Choroba ta charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Przed podróżą chorzy, u których zdiagnozowano POCHP, powinni skonsultować się z pulmonologiem. Chorzy, którzy wymagają domowego leczenia tlenem (DLT), powinni w czasie lotu utrzymywać wysycenie hemoglobiny tlenem (SaO2) większe nić 85%. Ten poziom wysycenia osiąga się podając tlen przez cewnik donosowy 2-4 l na minutę. W większości linii lotniczych jest możliwość suplementacji tlenem w samolocie w przypadku, kiedy chory o takiej potrzebie poinformuje wcześniej. U chorych na POCHP może pojawić się duszność w spoczynku. Tego typu objawy POCHP jest przeciwwskazaniem do podróży samolotem.

Duszność w spoczynku: objaw chorobowy, który wyklucza podróże lotnicze

Wspomniana wyżej duszność spoczynkowa pojawia się nie tylko u chorych na POCHP. Jest również m.in. jednym z objawów anemii, objawem ostrych zespołów wieńcowych, objawem niewydolności serca, może świadczyć o niedomykalności zastawki dwudzielnej, rozedmie płuc oraz pojawia się w przewlekłym zapaleniu oskrzeli. Duszność odczuwana w stanie spoczynku, czyli nie następująca po wysiłku fizycznym, zawsze jest stanem, który świadczy o chorobie. Jeżeli zdarzają się tego typu objawy, to decyzję o podróży samolotem należy odłożyć i skontaktować się z lekarzem w celu znalezienia przyczyny duszności.

Choroby układu krążenia, które są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych

Czy po zawale serca można podróżować samolotem?

Zależy to od kilku czynników. Pierwszy z nich to czas jaki upłynął od zawału serca. Drugi to ocena stanu zdrowia pacjenta. Trzeci to długość przelotu samolotem. Każdy więc przypadek lekarz ocenia indywidualnie. Nie jest więc tak, że przebyty zawał serca całkowicie dyskwalifikuje z przelotów samolotami. Zawał serca jest jednak wymieniany jako przeciwwskazanie do podróżowania samolotem ale tylko wtedy, kiedy miał on miejsce od 2 - 6 tygodni przed planowanym lotem. Kiedy zawał był poważny a dodatkowo planowany przelot będzie długi, najprawdopodobniej lekarz kardiolog będzie odradzał taką podróż przed upłynięciem 6 tygodni od zawału serca. Najlepiej jest przed lotem poddać się badaniu, które nazywa się próba wysiłkową. Pozwoli to ocenić stan serca i ewentualne ryzyko związane z podróżą samolotem. Badanie najlepiej przeprowadzić po upływie 2 tygodni po zawala serca. Zawał serca, od którego nie upłynęło 14 dni, jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Zawał dawno przebyty nie stanowi przeszkody do takiej podróży pod warunkiem, że nie występują zaburzenia kurczliwości komór lub objawy dławicowe.

BY-PASSY a latanie samolotem

BY-PASSY to popularna nazwa zabiegu, który w medycynie określa się jako pomostowanie aortalno-wieńcowe. Tego typu zabieg stosuje się po niektórych zawałach serca oraz u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową. Pacjent, który przeszedł ten zabieg, nie może latać samolotem do momentu upłynięcia 2 tygodni od zabiegu. Warto jest przed podróżą lotniczą, nawet jeżeli upłynęły 2 tygodnie, skonsultować się z kardiologiem, który powinien ocenić wydolność serca i ogniska niedokrwienia. Okres 2 tygodni dotyczy tylko pacjentów, u których nie wystąpiły żadne powikłania po zabiegu.

Choroba wieńcowa serca jako przeciwwskazanie do latania samolotem

Choroba wieńcowa serca nazywana jest też chorobą niedokrwienną serca. Ta druga nazwa lepiej oddaje, to dlaczego niektórzy chorzy nie mogą udać się w podróż samolotem. Generalnie choroba polega na zaburzeniu równowagi miedzy zapotrzebowaniem serca na tlen a jego dostarczaniem do serca. Lot samolotem może dodatkowo zaostrzyć ten stan nierównowagi. W przypadku niedokrwienia serca dochodzi do dławicy sercowej, nazywanej inaczej dusznicą bolesną. Osoby, które mają tego typu objawy w sposób szczególny powinny skonsultować się z lekarzem przed planowanym lotem. Najprawdopodobniej taki pacjent będzie musiał skorzystać w samolocie z urządzenia do podawania tlenu. O takiej sytuacji należy poinformować linię lotniczą przed lotem, aby dowiedzieć się czy jest to możliwe. Taka konieczność zachodzi u pacjentów z tzw. zmniejszoną rezerwą wieńcową. Dławica piersiowa nie dyskwalifikuje całkowicie z możliwości podróżowania samolotem. Najważniejsze jest, aby stan pacjentów z chorobą niedokrwienną serca objawiającej się dusznicą bolesną był ustabilizowany. Ocena tego stanu należy do kardiologa.

Podróżowanie samolotem z niewydolnością serca

Niewydolność serca jest wymieniana jako przeciwwskazanie do latania samolotem. Jednak w związku z tym, iż jest kilka rodzajów niewydolności serca oraz kilka przyczyn, każdy przypadek należy rozważać indywidualnie.

Przyczyną niewydolności może być nadciśnienie tętnicze, które już samo w sobie może być przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem. Niewydolność może pojawić się po zawale serca, może być spowodowana chorobą niedokrwienną serca lub chorobami zastawkowymi. Możemy mieć do czynienia z przewlekłą niewydolnością lub ostrą, skurczową lub rozkurczową. Rozróżnia się też podział niewydolności serca na lewokomorową, prawokomorową oraz obukomorową. W każdy z tych przypadków objawy niewydolności serca będą inne, a co za tym idzie, większe bądź mniejsze zagrożenia związane z lataniem samolotem. Ogólnie rzecz ujmując niewydolność serca oznacza, że nie spełnia ono prawidłowo swojej funkcji, gdyż ma upośledzoną zdolność zapewnienia przepływu wystarczającej ilości krwi potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nie bark opinii, że dla osób z niewydolnością serca, lepsze są krótkotrwałe podróże samolotem, niż długie podróże innymi środkami transportu. Zaleca się zawsze przed podróżą lotnicza porozmawiać z lekarzem, który w niektórych przypadkach może zalecić założenie na czas podróży specjalnych medycznych podkolanówek o stopniowanym ucisku. Pacjenci z niewydolnością serca muszą pamiętać, aby w podróży unikali długotrwałego unieruchomienia. Należy często wstawać. Ważne jest rozluźnianie i napinanie mięśni łydek, nawet w pozycji siedzącej. Dlatego krótka podróż lotnicza może okazać się lepszym rozwiązaniem, niż wielogodzinna podróż samochodem.. Aby ocenić czy dany pacjent może lecieć samolotem, lekarz ocenia nasilenie objawów, np. czy występują objawy nadciśnienia płucnego, które mogą pojawić się m. in. w wyniku choroby zastawek. Jeżeli lekarz uzna, że jest taka konieczność może wypisać zaświadczenie o konieczności zaopatrzenia się w tlen na czas lotu. Podobnie jest w przypadku osób z wadami serca. Ze względu na różnorodność wad, ocena zawsze będzie indywidualna.

Arytmia a podróże lotnicze

Tutaj również każdy przypadek jest indywidualny. Nawet łagodna arytmia, zwłaszcza nie leczona, pod wpływem stresu związanego z lotem, może ulec zaostrzeniu. Przed podróżą należy skonsultować się z lekarzem, który będzie mógł stwierdzić jak serce zareaguje na zmianę ciśnienia i zmniejszenie wilgotności powietrza podczas lotu.

Generalnie arytmia wymieniana jest w katalogu chorób, które są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Jednak chodzi tutaj o przypadki źle kontrolowanych arytmii. Jeżeli wiemy o arytmii ale jej nie leczymy, to lepiej jest zasięgnąć opinii lekarza przed podróżą samolotem. Jeżeli arytmia jest leczona nie oznacza to od razu, że jest ona kontrolowana. Niektóre arytmie mimo leczenia bardzo trudno jest kontrolować środkami farmakologicznymi. W takich przypadkach pod wpływem warunków, jakie panują na pokładzie samolotu podczas lotu, serce może zareagować w sposób nieprzewidywalny.

W tym miejscu warto jeszcze pochylić się nad podróżami lotniczymi z rozrusznikiem serca. Samo wszczepienie rozrusznika serca nie jest przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Wszystko zależy od aktualnego stanu zdrowia pacjenta i od tego czy jego stan jest stabilny. Jeżeli stan zdrowia pozwoli na lot, wtedy należy pamiętać, że urządzenia alarmowe, systemy lotnicze, urządzenia do skanowania i wykrywania metali, mogą zakłócić prace rozrusznika. Należy poinformować ochronę o wszczepionym rozruszniku.

Podróżowanie samolotem osób z nadciśnieniem tętniczym

Podobnie jak to jest z arytmią, nadciśnienie tętnicze jest wymieniane jako przeciwwskazanie do podróży lotniczych. Jednak nie w każdym przypadku. Tutaj również chodzi o nadciśnienie, które jest źle kontrolowane. Osoby z niewielkim nadciśnieniem, o ile nie cierpią na inne dolegliwości, mogą latać samolotem.  W przypadku cięższych przypadków zawsze przed lotem lepiej skontaktować się z lekarzem, który oceni aktualny stan zdrowia. Należy pamiętać, że stres związany z lotem, szczególnie kiedy podróż samolotem odbywa się pierwszy raz, może znacznie podnieść ciśnienie. Przeciwwskazaniem do podróży lotniczych jest źle kontrolowane nadciśnienie z ciśnieniem skurczowym > 200 mm Hg. Mając takie parametry najpewniej lekarz odradzi podróż lotniczą.

Jakie choroby laryngologiczne są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych?

Niektóre choroby laryngologiczne są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Wśród nich wymienia się ostre zapalenie ucha, zapalenie nosa lub zapalenie zatok przynosowych. Stan pacjenta i ryzyko związane z podróżą ocenia lekarz, ponieważ nie każde zapalenie ucha, nosa czy zatok musi automatycznie oznaczać, że nie możemy lecieć samolotem. Najbardziej niebezpieczny dla podróżującego jest stan, kiedy zapaleniu towarzyszy niedrożność trąbki Eustachiusza.

Wymienione wyżej choroby laryngologiczne są przeciwwskazaniem, ponieważ na pokładzie samolotu dochodzi do zmian objętości gazów podczas wznoszenia i lądowania. Może to doprowadzić do urazu ciśnieniowego u osób cierpiących na choroby ucha lub zatok przynosowych. Zmiany ciśnienia podczas wznoszenia lub lądowania powodują często - nie tylko u osób chorych - ból głowy i strzelania w uchu.  U osób po operacji nosa może dojść do krwawienia z nosa. Takie zagrożenie dotyczy przypadków, kiedy rany są świeże. Warto jest brać to ryzyko po uwagę, kiedy planujemy podróż zagraniczną w celu przeprowadzenia zabiegu, np. korekty nosa. Najlepiej nie planować powrotu w tym samym  dniu, w którym odbył się zabieg.

Zabiegi chirurgiczne a lot samolotem

Przeciwwskazaniem do podróży lotniczych są niedawno przebyte zabiegi chirurgiczne, które mogą się wiązać z obecnością przestrzeni gazowych w tkankach. Do takiej sytuacji może dojść po zabiegach gastroenterologicznych. Przeciwwskazaniem do lotu mogą być również zabiegi okulistyczne oraz zabiegi w obrębie twarzoczaszki. Obecność przestrzeni gazowych w tkankach jest również wynikiem urazów jamy brzusznej. Należy również brać pod uwagę, że u osób, które przeszły operacje brzuszne, lot samolotem może grozić rozejściem się szwów.

Linie lotnicze określają czas, jaki musi upłynąć po poszczególnych operacjach i zabiegach. Czas ten jest zróżnicowany w zależności od rodzaju operacji ale na ogół jest to powyżej 10 dni. Najmniejsze wymagania stawiają osobom, które są po laserowej operacji zaćmy/rogówki. Wystarczy, że upłynie 1 dzień od operacji, aby linie lotnicze uznały, że taka osoba może wejść na pokład samolotu. Wszystkie osoby, które przebyły niedawno operacje, aby mogły zostać wpuszczone do samolotu, powinny mieć stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do odbycia lotu.

W wytycznych linii lotniczych można znaleźć odniesienie się do konkretnych operacji. W związku z tym podróżni, którzy przeszli zabieg poszerzający naczynia krwionośne, powinni odczekać przynajmniej 5 dni, w przeciwnym razie mogą się spodziewać, że nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Minimum 10 dni powinno upłynąć po operacji brzucha. Po operacji serca dwa tygodnie. Usunięcie migdałków również jest przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Według wytycznych od linii lotniczych powinno upłynąć minimum 2 tygodnie, aby bezpiecznie móc podróżować samolotem. Podobnie po operacji ucha środkowego. Dużo więcej, bo aż 6 tygodni, musi upłynąć po operacji klatki piersiowej.

Choroby układu nerwowego jako przeciwwskazanie do podróży lotniczych

Niektóre choroby układu nerwowego są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. Wśród tego rodzaju przeciwwskazań wymienia się udar mózgu. Nie jest on przeciwwskazaniem bezwzględnym, który osoby po udarze całkowicie eliminowałby jako pasażerów samolotów. Należy unikać podróży samolotem do 2 tygodni po przebytym udarze. Po tym terminie najprawdopodobniej będzie możliwy przelot. Zależy to również od chorób współistniejących, które mogą znacząco zwiększać ryzyko oraz etiologii udaru. Jeżeli stan pacjenta jest stabilny, ciśnienie jest uregulowane i pacjent bierze odpowiednie środki farmakologiczne, to w takiej sytuacji przebyty udar nie jest przeszkodą do podróży lotniczych. Większe ryzyko związane z podróżą samolotem będą mieli osoby po udarze mózgu ze współistniejącą zakrzepicą żylną kończyn dolnych lub migotaniem przedsionków. Takie osoby powinny zostać dodatkowo zabezpieczone na czas podróży lotniczej odpowiednimi środkami farmakologicznymi.

Przeciwwskazaniem do podróży lotniczych są niekontrolowane napady drgawkowe. Podróż jest niebezpieczna również dla osób z wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowych. Taki stan może być wynikiem krwawienia wewnątrzczaszkowego, urazu lub zakażenia.

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa a podróżowanie samolotem

W trakcie podróży samolotem ze względu na warunki panujące na pokładzie samolotu mamy do czynienia z nieznaczną hipoksją. Jest to stan niedotlenienia, który dla zdrowych osób nie stanowi problemu. Inaczej jest w przypadku osób chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową. Jest  to choroba krwi, która polega na nieprawidłowej budowie białka wchodzącego w skład krwinek czerwonych, które są odpowiedzialne za transport tlenu do komórek. W wyniku nieprawidłowej budowy krwinek czerwonych są one niszczone. W wyniku tego dochodzi do ich obniżonej liczby i w związku z tym rozwija się anemia. Konsekwencją niedokrwistości sierpowatokrwinkowej może być niedokrwienie niektórych narządów, co może doprowadzić nawet do śmierci. Warunki jakie panują na pokładzie samolotu w trakcie lotu sprawiają, że objawy anemii sierpowatokrwinkowej zaostrzają się. Stan lekkiego niedotlenienia dla zdrowej osoby nie niesie zagrożenia, jednak dla chorego na tego typu niedokrwistość, lot samolotem może być  bardzo niebezpieczny.

Przelot samolotem po nurkowaniu: choroba dekompresyjna

Niższe ciśnienie powietrza na pokładzie samolotu podczas lotu może spowodować chorobę dekompresyjną u osób, które zdecydowały się na podróż lotniczą po nurkowaniu. Ze względu na to ryzyko przed upływem 12 godzin od nurkowania należy unikać podróży lotniczych. W przypadku nurkowania wielokrotnego lub wymagającego przystanków dekompresyjnych czas ten wydłuża się do 24 godzin.

Choroba dekompresyjna dotyka osób, które narażone są na zbyt gwałtowne zmiany ciśnienia. Dotyczyć ona może nie tylko nurków ale także pilotów. Najczęściej dotyka ona nurków, którzy wystawiają swoje ciało na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie wewnętrzne. Do takie sytuacji dochodzi, kiedy wynurzają się zbyt szybko. Choroba dekompresyjna ujawnić się może już po pół godziny po nurkowaniu - i tak się najczęściej dzieje - ale również nawet po 36 godzinach. Objawy choroby dekompresyjnej mogą ulec zaostrzeniu pod wpływem warunków panujących na pokładzie samolotu podczas lotu. W związku z tym choroba dekompresyjna jest przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem.

Choroby, z powodu który nie należy wsiadać do samolotu ze względu na bezpieczeństwo innych pasażerów

Choroby zakaźne a podróż samolotem

Przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem ze względu na stan zdrowia jest również troska o innych pasażerów. Z tego względu choroby zakaźne są przeciwwskazaniem do podróżowania samolotem. Dotyczy to każdej choroby zakaźnej w okresie zakaźności, gdyż wtedy istnieje groźba przeniesienia się na innych pasażerów. Zachorowanie na tego typu chorobę nie musi od razu oznaczać rezygnacji z lotu. Okres zakaźności nie musi - i bardzo często tak nie jest - trwać przez cały okres trwania objawów chorobowych. W niektórych przypadkach wraz z pojawieniem się pierwszych objawów choroby zakaźnej kończy się możliwość zarażania innych.

Przewoźnicy podają wytyczne dotyczące niektórych chorób zakaźnych. Podają w nich informacje na temat objawów chorób, które są sygnałem, że nie ma  przeciwwskazań do podróży lotniczej, mimo że podróżujący jest jeszcze w trakcie choroby. Według tych wytycznych cierpiący np. na różyczkę mogą podróżować samolotem po 4 dniach po pojawieniu się wysypki. Jest to już bowiem okres bezpieczny dla współpodróżujących. W przypadku odry zezwolenie na odbycie podróży będzie możliwe po 7 dniach po pojawieniu się wysypki. Podobnie w przypadku ospy wietrznej, z tym że tutaj 7 dni należy liczyć od pojawienia się ostatniej wysypki (wysypka jako objaw ospy wietrznej pojawia się w kilku rzutach - więcej na temat objawów ospy wietrznej). W przypadku świnki chory przestaje zarażać po ustaniu obrzęku, co następuje zazwyczaj po 7 dniach. Również chorzy na popularną grypę sezonową nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu przed wykluczeniem możliwości zarażenia. Dorosły chory zaraża 1 dzień przed i 3-5 dni po wystąpieniu objawów grypy. Dzieci mogą zarażać grypą nawet do 10 dni po wystąpieniu objawów choroby. Ryzyko zakażenia jest tym większe, im wyższa jest gorączka.

Czy chorzy psychicznie mogą podróżować samolotem?

Z tego samego powodu, co w przypadku chorób zakaźnych, a mianowicie z powodu bezpieczeństwa innych pasażerów, nie mogą podróżować samolotem niektóre osoby chore psychicznie. W tym miejscu nie wymienia się katalogu chorób psychicznych. Większe znaczenie ma to, czy dana choroba jest dobrze kontrolowana. Podróżować samolotem mogą osoby z chorobami psychicznymi, jednak muszą być to chorzy, którzy są pod stałą kontrolą lekarza psychiatry i udaje im się skutecznie kontrolować jej objawy, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla innych pasażerów. Osoba chora psychicznie lub jej opiekunowie powinna przed planowanym lotem skonsultować się z psychiatrą, który najlepiej wie, czy jego choroba pod wpływem warunków i emocji związanych z lotem, może być zagrożeniem dla innych pasażerów oraz samego chorego.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z podróżami samolotem

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo zatorowej wzrasta 2-3-krotnie u podróżujących samolotem więcej niż 4 godziny. Im dłuższy lot, tym ryzyko jest większe. Najbardziej zagrożone są osoby, które w przeszłości chorowały już na żylna chorobę zatorowo -zakrzepową, osoby z chorobą nowotworową, osoby z ograniczoną ruchomością. Ryzyko jest też większe u osób przyjmujących estrogeny, u kobiet w ciąży oraz u osób w podeszłym wieku. Świadome zagrożenia powinny być również osoby otyłe oraz z trombofilią.

Niektóre przebyte urazy lub zabiegi operacyjne są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych, co zostało opisane wyżej w paragrafie na ten temat.  Dodatkowym powodem dla którego po zabiegach lepiej się wstrzymać od lotu jest fakt, że podróż po zabiegach lub podróż lotnicza osób po urazach podnosi ryzyko wystąpienia żylnej choroby zatorowo -zakrzepowej. Kiedy planowana podróż ma trwać więcej niż 6 godzin, to u osób wymienionych w poprzednim akapiciej można rozważyć założenie podkolanówek na czas lotu, które zapewniają ucisk na poziomie kostki 15-30 mm Hg. Każde ryzyko oceniane jest indywidualnie przez lekarza, który uzna za zasadne zastosowanie specjalnej podkolanówki lub nie.

Najpoważniejszym powikłaniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest zatorowość płucna. Objawy zatorowości płucnej zwykle pojawiają się nagle. Są to przede wszystkim duszność i ból w klatce piersiowej, choć nie zawsze muszą wystąpić. Inne objawy, które mogą wystąpić to suchy kaszel, zasłabnięcie lub omdlenie oraz krwioplucie. Niebezpieczeństwo tej choroby polega na tym, że zgon może nastąpić bez żadnych poprzedzających objawów.

Wszystkie osoby podróżujące samolotem, szczególnie w klasie ekonomicznej, niezależnie czy są bardziej czy mniej narażone na żylną chorobę zatorowo-zakrzepową, powinny podjąć działania profilaktyczne. Do samolotu zakładać na siebie luźne ubrania. Najistotniejsze jest, aby odzież nie uciskały kończyn dolnych oraz talii. Przed lotem i w trakcie powinno się unikać kofeiny i alkoholu. Pić dużo napojów bezalkoholowych. Wskazane jest unikanie snu w pozycji siedzącej. W trakcie lotu należy często napinać mięśnie podudzi i zginać palce u nóg oraz stawać na palcach.

Tętnicze nadciśnienie płucne: nowy lek na horyzoncie

Firma Bayer informuje, iż przedłużona próba kliniczna wykazała skuteczność i bezpieczeństwo eksperymentalnego leku w terapii zagrażającej życiu choroby płuc, czyli tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH, pulmonary arterial hypertension).... czytaj więcej

Stres i depresja zagrożeniem dla osób z chorobą serca

Według nowych badań wysoki poziom stresu połączony z depresją zwiększa ryzyko ataku serca i śmierci u osób z chorobą serca. W badaniu wzięło udział 4400 pacjentów w wieku 45 lat wzwyż z chorobą niedokrwienną serca, spowodowaną powstaniem blaszek miażdżycowych w tętnicach, co jest najczęstszą przyczyną choroby serca.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy